فال قهوه فردا همراه با فال حافظ فردا

در این پست از واقعیت مجازی فال قهوه فردا همراه با فال حافظ فردا از نظرتان می گذرد. با ما همراه باشید!

اساس فال قهوه به اشکال مورد مشاهده در فنجان قهوه مربوط می شود، لکه ها و سایه ها به شکلها نسبت داده شده و برای هر شکل تعبیر خاص قائلند. در بین اشکال مشاهده شده صورتهای بروج دوازده گانه و بروج فلکی از اهمیت بیشتری برخوردارند. برای پیشگویی دقیق تر فال بیننده می بایست به تفاسیر مربوط به این بروج نیز آشنایی داشته باشد.

زمانی که شما قهوه خود را میل می کنید مقداری مواد غیر حلال و جامدی در ته فنجان باقی می ماند که به اشکال و تصاویر مختلفی شباهت دارند گمان آن می رود که به نحوی ارتباطی بین نوشنده قهوه و این تصاویر وجود دارد که سبب شکل گیری فالی به نام فال قهوه می شود. تغییر این شکلها نوعی آینده بینی به حساب آمده که حتی مجامع و مراکز و انجمن ها و نشریات مربوط به آن دایر گردیده است.

فال قهوه فردا متولدین فروردین

در فال قهوه شما دیده شد:

بار و اندوخته : پس انداز
بیل : بر اثر پشتکار موفقیت نصیب شما خواهد شد، کوشش کنید.

درخت : فراوانی – پیروزی در بازی – گشاده دستی – شانس در بخت آزمایی

توپ : با ورزش کردن می توانید از بیماری خلاصی یابید – به زندگی بدون ثبات اشاره می کند – به معنی تغییرات مداوم است.

اتاق : نشانه رحم و شفقت و مهربانی میباشد حتما غافل نشوید.

صندلی : محبت و دلگرمی – از طرف دوستان به شما محبت میشود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد – بهتر شدن کارها از هر نظر – ارتقا در کار – ریاست

پرچم : ممکن است مشکلاتی در راه باشد. از صحنه خارج نشوید تا به نتیجه برسید.

فال قهوه فردا متولدین اردیبهشت

در فال قهوه شما دیده شد:

پرستو : خبر خوب – تحول – جهشی که باید در آن محتاط بود.

پنجه : خطر در کمین است ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید

خط مشخص و واضح : موفقیت آمیز بودن موضوع و پروژه

نیزه : به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت – مسافرت دریائی.

مربع : میراث و سود را توضیح می دهد – خانه تازه – سعادت – بشارت و شادی – شور عشق

مورچه : نشانگر داشتن پشتکار و دوراندیشی – با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق میشوید – باغیرت بودن – دریافت مزد زحمات

جاده : به اهداف و مقاصدتان میرسید و حاجت تان بر آورده خواهد شد.

فال قهوه فردا متولدین خرداد

در فال قهوه شما دیده شد:

کژدم : دشمن ضعیف – تحمل دردسر و ناراحتی از طرف یک دشمن نادان شما را غمگین میکند.

دستبند : برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر سختی و تنگدستی است.

شلوار : آبرو و حیثیت – سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دوچندان می شود.

خانه : ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کارها – ازدواجی خوشحال کننده – زندگی خانوادگی خوش – تندرستی – سعادت

آدم : ملاقات کننده ای خواهیدداشت – گاهی ممکن است همراه با اختلاف با اطرافیان باشد.

حب : شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد – برطرف شدن مشکل

جارو : خادم و خدمتکار – مرتفع شدن غم و اندوه – به انتها رسیدن مشقت ها – پشت سر گذاشتن بدی ها

فال قهوه فردا متولدین تیر

در فال قهوه شما دیده شد:

جام : ریخت و پاش – ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان – جمع شدن دوستان قدیمی

سد : موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده

کاسه واژگون : درماندگی – فقر – گرفتاری مالی و به سختی روزی به دست آوردن.

حب : شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد – برطرف شدن مشکل

مرغ : به مال و ثروتی دست پیدا میکند ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.

استخوان : نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می گذرد.

درخت کاج : موفقیتی مربوط به هنرهای زیبا

فال قهوه فردا متولدین مرداد

در فال قهوه شما دیده شد:

میز : به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.

بیل : بر اثر پشتکار موفقیت نصیب شما خواهد شد، کوشش کنید.

پرنده : خبر خوش – ملاقاتهای سودمند و شادی بخش – ارمقان خوبی در راه دارید – خبر دهنده بخت و اقبال است.

تخت : به سفری بزرگ میروید و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

دیگ : صاحب خانه – کدبانوی خانه – خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.

چنگال : در کسب معاش موفق و نیرومند هستید و بر دشمنان غلبه می کنید مخصوصا بر دوستان ناباب.

خرس : دشمن بدطینت، احمق و تند خو – از این خصلتها دوری کنید – تکیه گاه – یاور- متکی به کسی یا چیزی

فال قهوه فردا متولدین شهریور

در فال قهوه شما دیده شد:

چغندر : دچار یک گرفتاری می شوید ولی زود بر طرف خواهد شد.

کژدم : دشمن ضعیف – تحمل دردسر و ناراحتی از طرف یک دشمن نادان شما را غمگین میکند.

صندلی : محبت و دلگرمی – از طرف دوستان به شما محبت میشود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد – بهتر شدن کارها از هر نظر – ارتقا در کار – ریاست

اژدها : با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل میکنید – دشمنی – خشم – کینه قدیمی – احتیاط – هشدار

قو : سمبل وقار، دوستی، ایمان، – به یک زندگی آرام و بی دغدغه رسیدن – ازدواج با عشق – متانت در رفتار

پر : تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.

دستبند : برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر سختی و تنگدستی است.

فال قهوه فردا متولدین مهر

در فال قهوه شما دیده شد:

پرده : کنجکاو بودن در زندگی – میخواهید از اسرار دیگران با خبر شوید.

میز : به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.

نهنگ : خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل

موش : ریا کار و زیان بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت – حرفهای زنانه – غیبت – میهمانی های زنانه

نامه : خبر های خوش که مدتها انتظارش را میکشید به شما خواهد رسید.

ماهی : موفقیت و شانس – گاهی خوشحالی کوتاه مدت – پول – سعادت

نوزاد : رهایی از غصه های کوچک – آرامش خانواده

فال قهوه فردا متولدین آبان

در فال قهوه شما دیده شد:

خورشید : روشنی عقل و هوش و دانش است – به استعداد فوق العاده ای میرسید – برکتی بزرگ – حمایت والدین

پاکت : در یافت خبری شاد – از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

پنجه : خطر در کمین است ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید

انگور : بیش از حد انتظار به شما خیر و نعمت میرسد، اصراف نکنید.

قیچی : جدائی و دوری – بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع اختلاف خانوادگی – به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.

سر انسان با دو دست دراز : جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند

چتر : احتمالا از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار میگیرید ولی تصمیم آنی نگیرید – به محافظت و ایمنی در برابر مشکلات اشاره دارد.

فال قهوه فردا متولدین آذر

در فال قهوه شما دیده شد:

قیچی : جدائی و دوری – بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع اختلاف خانوادگی – به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.

دست در دست بودن یک زن و مرد : ازدواج – مشارکت

آدم : ملاقات کننده ای خواهیدداشت – گاهی ممکن است همراه با اختلاف با اطرافیان باشد.

بطری : به فکر سلامتی خود باشید – جرو بحث نکنید.

نعل : نشانگر محاصره دوستان به ظاهر دوست می باشد، راه نجات برایتان باز است – گاهی به معنی سفر است

حلقه گل : غصه ای که تمام می شود – رهایی از غصه ها

آتش کوتاه : نزدیک شدن به مقامی والا – در کار بسته شما گشایش ایجاد می شود.

فال قهوه فردا متولدین دی

در فال قهوه شما دیده شد:

خط مستقیم بلند : زندگی طولانی گاهی با برخی مشکلات – مسافرتهای سودمند

تیرو کمان : تعهدی میکنید تا مردم را به آن وسیله از واقعیت دور کنید!

روباه : فردی حیله گر و فریبنده، نابکار و دروغگو، مواظب باشید.

جعبه : داشتن همسری همدم و معاشر که کمتر ناسازگاری میکند.

راه : به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می شود.

لامپ : به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید – در ازدواج خوشبخت خواهید شد.

نیزه : به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت – مسافرت دریائی.

فال قهوه فردا متولدین بهمن

در فال قهوه شما دیده شد:

آفتاب : سمبل دانش، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.

ظرف غذا : روزی و برکت – مهمانی

قلب : روابط عاطفی

بینی : قدرت تشخیص – حس فعال

باد برن : دعوا از سر حسادت – اختلاف همسایگی

گردن بند : عشق و نامزدی و شروع آن – خبرهای خوش

انسان در حال سجده : شکرانه اجابت دعا – دعا برای برآورده شدن حاجتی

فال قهوه فردا متولدین اسفند

در فال قهوه شما دیده شد:

توپ : با ورزش کردن می توانید از بیماری خلاصی یابید – به زندگی بدون ثبات اشاره می کند – به معنی تغییرات مداوم است.

چرخ : چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است، مطیع سرنوشت باشید.

جام : ریخت و پاش – ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان – جمع شدن دوستان قدیمی

در : کار با ادارات دولتی – کار اداری

هیزم : سخن چینی و بد عملی، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بینید.

بار و اندوخته : پس انداز

لامپ : به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید – در ازدواج خوشبخت خواهید شد.

 

فال حافظ فردا

فرودین

ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال/ مرغ زیرک چون به دام افتد، تحمل بایدش

یکی از نزدیکانت به قول و وعده‌هایی که می‌دهد، عمل نمی‌کند و یا چیزی می‌گوید اما کار دیگری انجام می‌دهد و در واقع نمی‌توانی به حرف های او اطمینان کنی. بهتر است دلخوری خودت را از این رفتار بدون خجالت و رو در رو عنوان و نگرانی‌هایت را کمتر کنی. شنیدن یکی، دو خبر مثبت، امیدواری‌ات به آینده را بیشتر می‌کند.

اردیبهشت

دعای صبح و آه شب، کلید گنج مقصودست/ بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوندی

این روزها پیشنهادهای متعددی به شما شده و نمی دانی چه چیزی شما را به هدفت می‌رساند. از روی عقل تصمیم بگیر و تابع احساسات نباش تا هدف‌ها را به واقعیت تبدیل کنی. همیشه مسیر اولی که برای رسیدن به هدف به فکرت می‌رسد، بهترین راه نیست. یادت باشد که در هر موقعیتی این امکان وجود دارد که زیر پایت خالی شود. پس محتاط و آگاهانه حرکت کن.

خرداد

من از بیگانگان هرگز ننالم/ که با من هرچه کرد آن آشنا کرد

ببین چه کسانی از این که در کارت موفقیتی کسب کردی، خوشحال هستند. دوستان حقیقی کسانی هستند که از موفقیت شما احساس غرور و شادی می‌کنند. مدت ها بود برای انجام کاری زحمت می‌کشیدی و مشکلات زیادی را تحمل می‌کردی. حالا وقت استفاده از ثمرات آن کار است. به شکرانه این موفقیت، دل یک همنوع خودت را شاد کن.

تیر

در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع/ شب نشین کوی  سربازان و رندانم چو شمع

اگر وفای به عهد، خوش قولی و احترام و صداقت در معامله و زندگی را می‌پسندی و از دیگران توقع داری، شرط انصاف این است که خودت در ارتباط با آن‌ها چنین باشی. از خودت شروع کن تا دیگران هم در مقابلت به همین کار تشویق شوند. شخصی مثل دوست وارد زندگی‌ات می شود و در کنارش احساس آرامش می‌کنی، ولی باید با او صادق باشی.

مرداد

پدر تجربه‌ای دل تویی آخر ز چه روی/ طمع مهر و وفا زین پسران می‌داری

چرا هراس آینده را تبدیل به کار و تلاش در زمان حال نمی‌کنی و واگذاری نتایج را به خداوند؟ گاهی اوقات بیش از آنی که در توانت است از خودت انتظار داری و در رویا فرو می‌روی. لزومی ندارد همیشه همه چیز به نفع شما تمام شود. تو سعی و تلاش خودت را انجام بده و کمی صبر کن تا نتیجه کارت را ببینی. در این ایام نسبت به سلامتی خودت بی‌توجه نباش.

شهریور

شبی به کلبه احزان عاشقان آیی/ دمی انیس دل سوگوار من باشی

اگر خودت را به جای دیگران قرار دهی و علت بعضی حرکات و رفتارهایشان را بدانی، بسیاری از اختلاف‌ها و کشمکش‌هایت با اطرافیان به خودی خود رفع خواهد شد. ریشه بسیاری از اختلافات به گذشته‌ای نه چندان دور و حرکاتی که از نظر خودت اشتباه نبوده، برمی‌گردد. اگر برای هر کاری که انجام می‌دهی انتظار جبران داشته باشی، خودت بیشتر صدمه می‌خوری.

مهر

به صبر کوش تو ای دل که حق رها نکند/ چنین عزیز نگینی به دست اهرمنی

در زندگی، منفی اندیشی را از خودت دور کن و خیلی به آن چه حس می‌کنی می‌دانی ولی در واقع زاییده تخیلات خودت است، تکیه نکن. به چیزهایی که افکارت را مسموم و اعصابت را خرد می‌کند، فکر نکن. اشتباهات خودت را بپذیر. عادت کرده‌ای روی انتخاب‌های بدت سرپوش و آن را گردن تقدیر و سرنوشت بگذاری. مراقب رفتار یکی از نزدیکانت باش. مبادا سراغ افرادی برود که آینده او را به تباهی بکشانند.

آبان

هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود/ در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

این را فراموش نکن که اگر کار مفیدی انجام دادی و نفعی به بندگان خدا رساندی، منتظر پاداش از سوی آنان نباشی. بسیارند افرادی که بعد از این که مشکلشان برطرف شد، قدر کمک اطرافیان را نمی‌دانند و آن را به قسمت و تقدیر ربط می‌دهند. کار خیری که انجام دادی، بی‌پاداش نمی ماند. خداوند ناظر اعمال و رفتار ماست. به زودی خبری خوش می‌شنوی.

آذر

فکر بهبود خود ای دل ز دری دیگر کن/ درد عاشق نشود به، به مداوای حکیم

حتی اگر چیزی را با تمام وجودت بخواهی، تا وارد عمل نشوی، چیزی به دست نمی‌آوری. مبادا به جای این که وارد عمل شوی و سرنوشت خودت را بسازی، آن قدر تعلل کنی تا دیگران و اتفاقات دنیا سرنوشت شما را رقم زنند. اگر آینده بهتری می‌خواهی، باید کارهای بزرگی هم برای ساختن آن انجام‌دهی.

دی

سر عاشق که نه خاک در معشوق بود/ کی خلاصش بود از محنت سرگردانی

این قدر به آینده و مشکلاتش فکر نکن. اگر خیلی زرنگ باشی،‌ می‌توانی مشکلات امروزت را برطرف کنی. اصلا شاید فردا آنی نشود که تصورش را داری. اگر از خدا دور افتادی، اکنون وقت آشتی است. داشتن یک تکیه گاه معنوی موجب آرامش می‌شود. یک جا به جایی داری. البته باید مقدمات آن را فراهم کن و اطرافیان را با خودت هماهنگ ساز.

بهمن

ندانم نوحه قمری به طرف جویباران جست/ مگر او نیز همچون من غمی دارد شبانروزی

قصد انجام کاری را مدت‌ها در سر پروراندی و با امکانات لازم هم اقدام به کاری کردی، ولی در میانه راه مشکلاتی دور از انتظار سر راهت پیدا شده. سعی کن دچار یاس و ناامیدی نشوی و واکنش های خشم آلود از خودت نشان ندهی. کمی به خودت فرصت بده و راه های از بین بردن این موانع را پیدا کن. از لحظه لحظه های عمرت لذت ببر.

اسفند

گوش بگشای که بلبل به فغان می گوید/ خواجه تقصیر مفرما، گل توفیق ببوی

با تفکر، دعا و نیایش می‌توانی راه حل‌هایی برای مشکلات خودت بیابی و به آرامش برسی. هیچ موضوعی را در اطراف زندگی‌ات بی‌اهمیت ندان. موفقیت، نتیجه مجموعه‌ای از رویدادها و دستاوردهای به ظاهر کم اهمیت است. شخصی با حرکات و رفتارش به شما اظهار علاقه می‌کند. این علاقه قلبی است. اگر شما هم چنین احساسی نسبت به او داری، پیشقدم باش تا زودتر به نتیجه برسی.

 

بیشتر بخوانید
دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.